Schakel een schoorsteenveger in

Het regelmatig reinigen van een schoorsteen is absoluut aan te raden. Bij een goed gereinigde schoorsteen loop je namelijk minder kans om een schoorsteenbrand. Bovendien neemt bij het reinigen van een schoorsteen ook de kans af om slachtoffer te worden van een CO² vergiftiging. Een CO² vergiftiging vindt toch op regelmatige basis plaats, dus een schoorsteenveger inhuren is alleen al voor de veiligheid een goed zaak. Daarbij kan je met een goed gereinigde schoorsteen veel beter en efficiënter stoken, waardoor je minder energie hoeft te verbruiken en daarbij ook nog op de energiefactuur bespaard. Het is dus voor voor zowel jezelf als het milieu goed om de schoorsteen regelmatig te reinigen. Meer informatie op www.schouwonderhoudwillems.be

Is een schoorsteen reinigen verplicht?

In sommige gevallen is het reinigen van een schoorsteen ook nog wettelijk verplicht. Wanneer de schoorsteen is aangesloten op centrale verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van stookolie of een andere vaste brandstof, dan dien je minimaal éénmaal per jaar de schoorsteen te reinigen. Is de schoorsteen aangesloten op een verwarmingsinstallatie die gebruik maakt van gas, dan is een tweejaarlijkse reiniging verplicht. Het reinigen dient te gebeuren door een door de Vlaamse overheid erkende schoorsteenveger die ook een attest uitreikt als bewijs dat de schoorsteen gereinigd is. Voor individuele stooktoestellen die niet op een centraal verwarmingstoestel zijn aangesloten geldt geen verplichte schoorsteenreiniging. Toch zullen sommige verzekeringsmaatschappijen dit wel verplicht stellen. Als na een schoorsteenbrand er niet voldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, kan een verzekeringsmaatschappij beslissen om niet uit te keren.

Hoe gaat een schoorsteenveger te werk?

De schoorsteenveger heeft normaliter de keuze uit twee methodes om de schoorsteen te reinigen. Een en ander is afhankelijk van het soort schoorsteen, het soort dak en de mate van onderhoud. De meest gebruikelijke methode is dan om de schoorsteen te reinigen van onder naar beneden. De schoorsteenveger klimt dan op het dak en zal een borstel in de schoorsteen laten zakken. Aan de borstel zit een kogen. Door de borstel op en neer in het rookkanaal te bewegen zal het roet los geschuurd worden. Ook is bij schouwonderhoud de tegenovergestelde richting mogelijk. De schoorsteenveger zal dan een borstel van onder de schouw het rookkanaal in laten komen. De borstel zit dan vast op een flexibele stok. De flexibele stok kan aangevuld worden met extra stokken om zo het volledige rookkanaal tot aan de bovenkant van de schoorsteen te bereiken.

Wat is de prijs voor schoorsteenreiniging?

Gemiddeld betaal je voor schoorsteenreiniging ongeveer € 60,- tot € 100,-. Bij de verplichte keuring liggen de gemiddelde kosten iets hoger: van € 100,- tot € 150,-. Dit komt omdat er naast het reinigen van de schoorsteen ook de centrale verwarmingsinstallatie wordt nagekeken. Bij extra werkzaamheden, zoals het verwijderen van een vogelnest zal de prijs ook hoger liggen.